TỔNG QUAN

WACS là đơn vị hàng đầu trong ngành ẩm thực chuyên nghiệp trên toàn thế giới, với mục tiêu xây dựng những tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế trong ngành ẩm thực nói riêng và ngành du lịch khách sạn nói riêng.

Thông qua các chương trình đào tạo, các cuộc thi ẩm thực quốc tế, các đại hội và hội nghị thường niên, WACS đã và đang dẫn đầu trong việc định hình vai trò của đầu bếp chuyên nghiệp với nền tảng lịch sử phát triển của tập đoàn từ năm 1928.

Thành viên WACS bao gồm các đầu bếp, bếp trưởng và các chuyên gia ẩm thực từ hơn 93 quốc gia, đại diện cho hơn 10.000.000 thành viên làm trong nghề bếp.

CHỨNG NHẬN

Worldchefs chứng nhận Vua đầu bếp (WCMC)

Worldchefs chứng nhận Vua đầu bếp bánh (WCMPC)

Worldchefs chứng nhận Chuyên gia ẩm thực (WCCE)

Worldchefs chứng nhận Bếp trưởng điều hành (WCEC)

Worldchefs chứng nhận Bếp trưởng (WCCC)

Worldchefs chứng nhận Bếp trưởng bếp bánh (WCPC)

Worldchefs chứng nhận Bếp phó (WCSC)

Worldchefs chứng nhận Đầu bếp bánh (WCCP)

Worldchefs chứng nhận Đầu bếp chuyên nghiệp (Phụ bếp)