NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Trò chơi và từ vựng

Ngữ pháp và bài tập

Các dự án và thuyết trình

Kế hoạch nhiệm vụ cho chuyến dã ngoại

TỔNG QUAN

Các hoạt động ngoại khóa của Trường Crew Skill được lồng ghép với những chương trình tương tác bằng tiếng anh dành cho các sinh viên quốc tế.

 Theo kinh nghiệm của chúng tôi, phương pháp truyền đạt ngữ pháp tiếng anh cho người học không nên áp dụng máy móc thông qua sách vở mà nó nên được phát triển thông qua các hoạt động của học viên nhằm tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên và dễ hiểu và thực tế hơn. Bên cạnh đó, những bài tập về nhà cuối tuần cũng được giao cho học viên nhưng không chiếm trọn hoàn toàn quỹ thời gian của họ mà học viên có thể tham quan các địa điểm trong vùng, tham gia các hoạt động dã ngoại và trải nghiệm văn hóa của địa phương.

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH

4 Tuần